• Profil szkoły

     • Profil szkoły

     • PSM I st. im Stanisława Moniuszki w Łosicach jest placówką publiczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nauka jest bezpłatna). PSM I st. realizuje podstawowy cykl kształcenia w zakresie praktycznej nauki gry na instrumentach (zajęcia indywidualne) oraz przedmiotów ogólnomuzycznych (zajęcia grupowe) w dwóch cyklach nauczania:

      • sześcioletnim  - przyjęcia od 5 do 8 roku życia
      • czteroletnim  - przyjęcia od 9 do 14 roku życia


      Cykl sześcioletni obowiązuje uczniów klas: akordeonu, fletu, fortepianu, klarnetu, puzonu, saksofonu, skrzypiec, trąbki – w zależności od predyspozycji fizycznych

      Plan nauczania w klasach I  - III obejmuje:

      • instrument główny - 2 x 30 min. tygodniowo,
      • kształcenie słuchu - 2 x 45 min. tygodniowo,
      • rytmika - 1 x 45 min. tygodniowo.


      Plan nauczania w klasach IV  - VI obejmuje:

      • instrument główny - 2 x 45 min. tygodniowo,
      • kształcenie słuchu - 2 x 45 min. tygodniowo,
      • audycje muzyczne - 1 x 45 min. tygodniowo,
      • chór lub zespół instrumentalny - 2 x 45 min. tygodniowo,
      • fortepian dodatkowy - 1 x 30 min. tygodniowo (w klasach V-VI).


      Cykl czteroletni obowiązuje uczniów klas: akordeonu, fletu, fortepianu, klarnetu, puzonu, saksofonu skrzypiec, trąbki – w zależności od predyspozycji fizycznych

      Plan nauczania w klasie I obejmuje:

      • instrument główny - 2 x 45 min. tygodniowo
      • kształcenie słuchu - 2 x 45 min. tygodniowo


      Plan nauczania w klasach II  - IV obejmuje:

      • instrument główny - 2 x 45 min. tygodniowo,
      • kształcenie słuchu - 2 x 45 min. tygodniowo,
      • audycje muzyczne - 1 x 45 min. tygodniowo,
      • chór lub zespół instrumentalny - 2 x 45 min. tygodniowo,
      • fortepian dodatkowy - 1 x 30 min. tygodniowo (w klasach III-IV).


      Nauczanie każdego przedmiotu realizowane jest według szkolnego zestawu programów nauczania zgodnego z podstawą programową określoną w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
      Wszyscy uczniowie przynajmniej dwa razy w roku występują na audycjach klasowych, a wyróżniający się prezentują umiejętności na koncertach szkolnych, pozaszkolnych, przesłuchaniach i konkursach o różnej randze 
      (od miejskiej, do ogólnopolskiej). Na zakończenie każdej klasy uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne, a na zakończenie całego cyklu nauczania - świadectwo ukończenia szkoły.

      Informacje na temat szkolnictwa muzycznego w Polsce i możliwości kontynuacji nauki są dostępne tutaj. 

 • Linki

  • Kontakt

   • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki
   • psm.losice@post.pl
   • 833573390
   • ul. 11 Listopada 1A 08-200 Łosice
 • Nasze media

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 72